Leeg plaatje

gevangenispredikanten werken als predikant binnen het categoriale werkveld van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Stiltecentrum Scheveningen Noord

In ons land werken ongeveer 30 predikanten in verschillende inrichtingen van Justitie, Jeugdinrichtingen en Forensisch Psychiatrische Centra.

Wegens herorëntatie van deze website is dit voorblad slechts een verwijzing naar algemene informatie over de Protestantse Dienst Geestelijke Verzorging binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Maandag 16 december 2019  
Inloggen
Naam

Wachtwoord


© 2011 - Dienst Geestelijke Verzorging (Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie)